زیر سیستم مدیریت محتوای متمرکز

 زیر سیستم مدیریت محتوای متمرکز (Digital Signage) :

 •  کاهش زمان انتظار ادارکی مشتری از طریق سرگرم کردن مشتری با ارائه انواع اطلاعات در مورد سازمان
 • امکان ایجاد ارزش افزوده در هنگام انتظار مشتریان با معرفی محصولات یا خدمات سازمان و ترغیب مشتری
 • امکان نمایش انواع محتوا در قالب فیلم
 • امکان نمایش متن روان
 • امکان نمایش مشخصات سازمان
 • امکان نمایش مشخصات شعبه
 • امکان نمایش تاریخ و ساعت در فرمتهای شمسی و میلادی
 • امکان نمایش نوبتهای زیرسیستم نوبت دهی
 • امکان تعریف محتوا برای همه شعب
 • تمکان تعریف محتوا برای هر شعبه به صورت مجزا
 • امکان مدیریت نمایشگرهای هوشمند هر شعبه
 • امکان مانیتورینگ نمایشگرهای هوشمند هر شعبه

 

 

 

 دهی اطلاع رسانی