زیر سیستم نوبت دهی

زیر سیستم نوبت دهی (QMS)

 • امکان انتخاب خدمات ، شعبه و ساعت مورد نظر
 • امکان تعریف صفوف تکی یا ترکیبی
 • امکان تعریف چند صف برای هر باجه
 • امکان دریافت نوبت از کیوسک با صفحه لمسی
 • امکان ایجاد محدودیت در ساعات یا تعداد تولید نوبت
 • امکان فراخوانی نوبت ها به ترتیب یا با انتخاب کارمند شعبه
 • امکان ارجاع نوبت به سایر صفوف
 • امکان اولویت بندی صفوف برای فراخوانی
 • امکان شناسایی مشتریان VIP با استفاده از کارتخوان
 • امکان ارائه نوبت VIP به مشتریان ویژه
 • امکان فراخوانی مشتریان VIP در باجه های مخصوص و خارج از صف
 • امکان دریافت کد رهگیری و بررسی از زیرسیستم رزرواسیون
 • امکان فراخوانی نوبت با استفاده از اعلام صوتی و نمایش بر روی مانیتورهای هوشمند بزرگ شعبه
 • امکان استفاده از نمایشگرهای ماتریسی علاوه بر نمایشگرهای هوشمند در صورت نیاز سازمان
 • امکان تخصیص کارمندهای مرتبط با هر خدمات به هر باجه
 • ذخیره کلیه فعالیت های مشتری و کارمند در سیستم برای ایجاد گزارشات بسیار قوی مدیریتی
 • امکان کشف نقاط بحرانی در سیستم پذیرش و ارائه خدمات به مشتری

 

 

 

 

 دهی رزرو